หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังขอนขว้าง   จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม-๗๙๐๗ จำนวน ๔ เส้น ขนาด M.๒๖๕/๖๕ R๑๗ cross rf ๑๑๒๕ เส้นละ ๔,๗๕๗ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๒๓.๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทต.ดีลัง   ซื้อวัสดุที่ใช้ในสถานที่พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.ห้วยขุนราม   จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการเลือกตั้งสมาชิกส.อบต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.ท่ามะนาว   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายกลางทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย. 2564
ทม.บ้านหมี่   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทม.บ้านหมี่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำฝนกัดเซาะและน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำฝนกัดเซาะและน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำฝนกัดเซาะและน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำฝนกัดเซาะและน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำฝนกัดเซาะและน้ำท่วม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.วังขอนขว้าง   ซื้อยางรถยนต์ M.๒๖๕/๖๕ R๑๗ cross RF ๑๑๒๕ จำนวน ๔ เส้น ๆ ละ ๔,๗๕๗ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๒๓.๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสถานที่ จัดหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.วังเพลิง   จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.บัวชุม   จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดจากอุทกภัย หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสังเวียน โคกสลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.เพนียด   จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.เพนียด   ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ขนาดบรรจุ 200 มล. ชนิดกล่อง รสจืด ปีการศึกษา 2/2564 สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.บ้านเบิก   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รถจืดสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเบิก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   จ้างจัดทำป้ายบอกทางจุดชมวิวเขาพระยาเดินธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ่อทอง   ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ,ฉากกั้นโควิด และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 489
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 1,221,133 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10