หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

พระปรางค์สามยอด

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทุ่งทานตะวัน

สวนสัตว์ลพบุรี
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม
 
ภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น
มี 3 ฤดู คือ
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
ฤดูร้อน
 
จำนวนประชากร
 
ประชากร รวมทั้งสิ้น 3,477 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,694 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72
 
หญิง 1,783 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28
 
จำนวนครัวเรือน 1,200 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 3,477 คน/ตารางกิโลเมตร
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
ผ้ามัดหมี่
 
ปลาส้ม
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เดิมมีชื่อว่า "เทศบาลเมืองบ้านเซ่า" ซึ่งได้รับพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนนามเทศบาลเมืองบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี เป็น "เทศบาลเมืองบ้านหมี่" จังหวัดลพบุรี โดยเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนนาม เพื่ออนุโลมตามนามของอำเภอ เมื่อพุทธศักราช 2482
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2482 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
56 หน้า 1851)
 
 
ที่ตั้ง
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ
"บ้านหมี่" ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี ไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร
มีเขตการปกครอง 1 ตำบล คือ ตำบลบ้านหมี่ จำนวนพื้นที่ภายในเขตเทศบาล 0.6763 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 419 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
   
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.เชียงงา จ.ลพบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.สนามแจง จ.ลพบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.โพนทอง จ.ลพบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.สนามแจง จ.ลพบุรี  
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 7 ชุมชน ได้แก่
 
ที่ ชื่อชุมชน ประวัติชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านต้นพัฒนา 204 191 395    
2 พัฒนาตลาดใหม่ 301 313 614  
  3 นิกรธานี 277 304 581    
4 ตลาดสดเทศบาล 181 220 401  
  5 อนามัยพัฒนา 186 237 423    
6 หลักเมือง 188 182 370  
  7 วงเวียนตลาดใหม่พัฒนา 294 288 582    
  *ไม่กำหนดชุมชน* 63 48 111  
  รวมทั้งสิ้น   1,694 1,783 3,477 1,200
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ **
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-472-072
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โทร : 036-472-072
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 4,488 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10