หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : 036-472-072 ค่ะ
  พนักงานเทศบาล
 


สิบเอกสมควร ล้อมวงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่
โทร : 081-178-9752
 


- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล


สิบเอกสมควร ล้อมวงษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-178-9752
 
สำนักปลัด
 


นางหทัยรัตน์ อยู่รอด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-529-0593
 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวจรรยา แตงนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 


นางสาวปิยะกานต์ มะลิวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเสรี เกิดศีรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานทะเบียน
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


นายสุวรรณ์ ขันตี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายธวัช จรูญรัชฎ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายเรืองศักดิ์ คุณะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายวัฒนา กนกณัฐศิวัฒนา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายธณัช แดงประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายสมชาย จูม่วง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นายวิโรจน์ นิ่มประสารทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นายสมบูรณ์ ทองทา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายเอกสิทธิ์ เป้าบ้านเช่า
พนักงานขับรถยนต์


นายธณศักดิ์ แดงประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวธันยาภรณ์ สะทิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอมรรัตน์ สนธิบ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวหนึ่งฤทัย ม้วนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐนิชา กุลตระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นายสงบ นิธิกรวราพงษ์
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
คนงาน


นางสาววิชญาดา เลือดไทยณรงค์
คนงาน


นายปิยะนุกูล ปิยะโชติ
พนักงานดับเพลิง


นายวรวุฒิ ทองมี
พนักงานดับเพลิง


นายองอาจ จายะภูมิ
พนักงานดับเพลิง


นายพุทธพร เพ็ขร์ครุฑ
พนักงานดับเพลิง


นายณรงค์ฤทธิ์ ชื่นชมชาติ
พนักงานดับเพลิง


นางสาวฐิตะวัน บัวบานชืนนางยุพา แก้วขจ่างนายภูมิภัทร แดงประเสริฐนางจันทรัตน์ ทองมีนายณววิช ศรีสมบัตินายคมสัน กรอบมุขนายชลธี ศรีสวัสดิ์นายพรชัย ชุรีวัณนายอรัญ ปรัชญาพรนายสุดล่า บัวแย้มนางสาวขนิษฐา จำปางาม

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110 โทรศัพท์ : 036-472-072 โทรสาร : 036-471-352
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
จำนวนผู้เข้าชม 217,618 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-472-072
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10