ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตฟรี wifi ( 2 )
66.67%
สวนสาธารณะ ( 1 )
33.33%
การคมนาคม ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%